Ý kiến khách hàng RC >> Chị Hoa Mai (Đà Nẵng 40 tuổi)