Ý kiến khách hàng RC >> Chị Hương, Việt Kiều Mỹ, CA