Ý kiến khách hàng RC >> Chị Kim Yến – Tân Bình – Hồ Chí Minh