Ý kiến khách hàng RC >> Chị Nguyễn Thị Thu – Quận 12 – Hồ Chí Minh