Ý kiến khách hàng RC >> Chị Thu Hồng (Gia Lai 38 tuổi)